Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Data:
od: 27-02-2024 do 04-03-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Data:
od 05-03-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Data:
od: 05-03-2024 godz. 13:00 do 20-03-2024 godz. 20:00

Zdarzenie:

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

Data:
od: 05-03-2024 godz. 13:00 do 21-03-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany elektronicznie i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

  • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

  • Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

Data:
od 25-04-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 25-04-2024 godz. 13:00 do 08-05-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

Data:
od 09-05-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Data:
od: 09-05-2024 do 24-05-2024

Zdarzenie:
  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.

  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Data:
od 12-06-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Data:
od: 12-06-2024 godz. 13:00 do 17-06-2024 godz. 20:00

Zdarzenie:

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

Data:
od: 12-06-2024 godz. 13:00 do 18-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

WAŻNE

  • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

  • Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

Data:
od 26-06-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 26-06-2024 godz. 13:00 do 01-07-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej.

Data:
od 02-07-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Data:
od 02-07-2024

Zdarzenie:

Procedura odwoławcza.

Data:
od 30-08-2024

Zdarzenie:

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach.