Pliki do pobrania
Oświadczenie o wysokości dochoduwzór
Oświadczenie ogólnewzór
Oświadczenie w sprawie podpisu rodzicówwzór
Potwierdzanie edukacji przedszkolnejwzór
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowanewzór
RODOinformacja
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - rekrutacja uzupełniającawzór
Instrukcje
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychinstrukcja