Pliki do pobrania
Oświadczenie o wysokości dochoduwzór
Oświadczenie ogólnewzór
Oświadczenie w sprawie podpisu rodzicówwzór
Potwierdzanie edukacji przedszkolnejwzór
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejwzór
Instrukcje
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychinstrukcja