POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Data:
od: 27-02-2024 do 04-03-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:

  • zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;

  • deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową.

Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych w harmonogramie.

Data:
od: 05-03-2024 godz. 13:00 do 20-03-2024 godz. 20:00

Zdarzenie:

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie.  Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Data:
od: 05-03-2024 godz. 13:00 do 11-03-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.*
*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

Data:
od: 13-03-2024 do 17-03-2024

Zdarzenie:

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

Uwaga!
Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

Data:
do 18-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

Data:
od: 05-03-2024 godz. 13:00 do 21-03-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

• wersję papierową bezpośrednio w szkole.

Uwaga!
Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

Data:
od 25-04-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 25-04-2024 godz. 13:00 do 08-05-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

Data:
od 09-05-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Data:
od: 09-05-2024 do 24-05-2024

Zdarzenie:
  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.

  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Data:
od 12-06-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Data:
od: 12-06-2024 godz. 13:00 do 17-06-2024 godz. 20:00

Zdarzenie:

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Data:
od: 12-06-2024 godz. 16:00 do 18-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

• wersję papierową bezpośrednio w szkole.

Uwaga!
Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

Data:
od: 12-06-2024 do 13-06-2024

Zdarzenie:

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

Data:
od: 14-06-2024 do 16-06-2024

Zdarzenie:

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

Data:
do 17-06-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

Data:
od 26-06-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 26-06-2024 godz. 13:00 do 01-07-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

Data:
od 02-07-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Data:
od 02-07-2024

Zdarzenie:

Procedura odwoławcza.

Data:
od 30-08-2024

Zdarzenie:

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.