Pliki do pobrania
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i jego rodzicówwzór
Oświadczenie ogólnewzór
Oświadczenie w sprawie podpisu rodzicówwzór
Potwierdzanie edukacji przedszkolnejwzór
Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej - kandydat spoza obowduwzór
Zgłoszenie do szkoły obwodowejwzór
Instrukcje
Rekrutacja do szkół podstawowychinstrukcja