Pliki do pobrania
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i jego rodzicówwzór
Oświadczenie ogólnewzór
Oświadczenie w sprawie podpisu rodzicówwzór
Potwierdzanie edukacji przedszkolnejwzór
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowanewzór
RODOinformacja
Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu - rekrutacja uzupełniającawzór
Zgłoszenie do szkoły obwodowej - rekrutacja uzupełniającawzór
Instrukcje
Rekrutacja do szkół podstawowychinstrukcja