Szanowni Rodzice,


rejestracja wniosków/zgłoszeń w systemie rekrutacji do klasy pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025 została zakończona w dniu 20-03-2024 godz. 20:00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków/zgłoszeń.


Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym jest możliwe do 21-03-2024 godz. 16:00. Do tego terminu, należy podpisać zarejestrowany wniosek/zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w formie elektronicznej np. za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub w przypadku braku możliwości podpisu elektronicznego, należy złożyć wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do szkoły podstawowej wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji lub w przypadku zgłoszenia do szkoły obwodowej.


Wzory oświadczeń znajdują się w zakładce: Pliki do pobrania, instrukcja.


Do 25-03-2024 trwa weryfikacja przez komisję rekrutacyjną szkoły pierwszego wyboru wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą dostępne w dniu
25-04-2024 godz. 13:00.


Szczegółowy harmonogram oraz informacje dotyczące przebiegu rekrutacji są dostępne w menu po lewej stronie.