Data:
od: 03-04-2024 godz. 12:00 do 19-04-2024 godz. 20:00

Zdarzenie:

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny:

  • dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych w szkołach podstawowych  korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;

  • dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, korzystają z zakładki "Zarejestruj się".

[!] Wniosek podpisany profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.

[!] Wniosek, który nie został podpisany podpisem elektronicznym, rodzice składają w przedszkolu lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

Data:
od: 03-04-2024 godz. 12:00 do 22-04-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Rodzice, którzy nie przesłali w systemie wniosku podpisanego elektronicznie, składają papierową wersję wniosku w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

Data:
od 10-05-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

[!] Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której  dziecko zostało zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adres e-mail.

Data:
od: 10-05-2024 do 23-05-2024

Zdarzenie:

Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru (w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny).

Data:
od 28-05-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Rodzice otrzymają informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.

[!] Informacja o przyjęciu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zapisy na wolne miejsca

Data:
od 29-05-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Data:
od: 31-05-2024 godz. 09:00 do 05-06-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Rodzice wypełniają i składają wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu lub szkole, które dysponują wolnymi miejscami.

Data:
od: 06-06-2024 do 11-06-2024

Zdarzenie:

Dyrektor przedszkola lub szkoły rozpatruje wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

Data:
od 12-06-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
[!] Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru.

Data:
od 13-06-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.