Szanowni Rodzice,


dzieci, które nie zostały zakwalifikowane lub nie brały udziału w zapisach na dyżury wakacyjne prowadzone w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawa, będą mogli składać wnioski o przyjęcie dziecka na wolne miejsca. Wykaz placówek, w których są wolne miejsca jest dostępny w zakładce Wolne miejsca. Możliwość zapisu będzie dostępna w terminie od 31-05-2024 godz. 09:00 do 05-06-2024 godz. 16:00.


Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny należy:

  • pobrać druk wniosku z systemu, zakładka Pliki do pobrania, instrukcja,

  • wypełnić wniosek odręcznie,

  • złożyć wniosek w każdym przedszkolu/szkole podstawowej, do którego chcą zapisać dziecko.


Uwaga! Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka na wolne miejsce podejmuje dyrektor przedszkola


Uwaga! Informacja dotycząca opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (stawka dzienna, nr konta bankowego, oraz tytuł i opis przelewu) dostępna jest w systemie zapisów na dyżury wakacyjne w ofercie przedszkola/szkoły podstawowej – zakładka Informator o ofercie.


Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz zasad zapisów na dyżury wakacyjne znajdują się w menu po lewej stronie.