Szanowni Rodzice,


w terminie od 12-06-2024 godz. 13:00 do 17-06-2024 godz. 20:00 trwa rejestracja wniosków/zgłoszeń w rekrutacji uzupełniającej do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025. Wykaz wolnych miejsc dostępny jest w menu po lewej stronie zakładka Wolne miejsca.


Przed wypełnieniem wniosku/zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.


W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały już przyjęte.


Rodzice/prawni opiekunowie, którzy:

  • brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym po zalogowaniu się do systemu skorzystają z zakładki Złóż wniosek w rekrutacji uzupełniającej,

  • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym skorzystają z zakładki Zarejestruj.


Zarejestrowany w systemie wniosek/zgłoszenie:

  • można wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w szkole podstawowej pierwszego wyboru (wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji) lub w przypadku zgłoszenia w szkole obwodowej. Do wniosku, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

  • można podpisać wniosek/zgłszenie za pomocą e-podpisu (np. Profilem Zaufanym lub e-dowodem) warunkiem skorzystania z tej opcji jest dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów w formie załączników.


Wzory oświadczeń znajdują się w zakładce Pliki do pobrania, instrukcja.


W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć pisemną rezygnację z miejsca w placówce, do której zostało przyjęte dziecko. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.