Wykaz wolnych miejsc w szkołach podstawowych


W dniu 30-08-2024 w systemie rekrutacyjnym zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na wolne miejsca powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły.

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.