Szanowni Państwo,

od 13-06-2024 do 14-06-2024 godz. 15:00 kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych. W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

• złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;

• wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych, nie złożyli wniosku w terminie wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.


Od 13-06-2024 do 17-06-2024 godz. 15:00 kandydaci, którzy chcą zmienić listę preferencji lub nie złożyli wniosku w pierwszym terminie, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych i  oświadczenie, w której szkole aktualnie uczy się  kandydat. Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane e-podpisem (np. za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego).


WAŻNE:

  1. Warunkiem udziału kandydata w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego jest złożenie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego, podpisanego wniosku w wymaganym terminie. Wniosek może być również opatrzony e-podpisem.

  2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.